tel. kom. +48 537 944 445

Uzyskanie rozwodu jest możliwe tylko wtedy, gdy między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia i jednocześnie nie zachodzą negatywne przesłanki do jego orzeczenia.

Jakże często padają takie słowa... Nie mają jednak związku z rzeczywistością. Sprawy o rozwód są trudne, bolesne, emocjonujące, często długotrwałe. O rozwodzie orzeka jednak sąd nie zaś drugi z małżonków.

Na wysokość alimentów, ustalanych przez sąd w wyroku w sprawie o alimenty lub w sprawie o rozwód, wpływ ma z jednej strony wysokość usprawiedliwionych potrzeb dziecka, z drugiej zaś zarobkowe i majątkowe możliwości rodzica.

W pierwszej kolejności należy podkreślić, że na spotkanie z adwokatem przygotować się warto. Umożliwi to bowiem już podczas pierwszej rozmowy ustalenie faktów w sprawie, co jest niezbędne, aby adwokat mógł udzielić pomocy prawnej. Tylko dokładna znajomości faktów umożliwi zdiagnozowanie problemu przez adwokata, ocenę szans oraz zagrożeń, a także określenie realnych celów i metod dalszego prowadzenia sprawy.