tel. kom. +48 537 944 445

Honorarium

Koszt standardowej porady prawnej wynosi 150 zł.

 

Wysokość honorarium za prowadzenie sprawy ustalana jest podczas indywidualnej rozmowy adwokata z Klientem, na podstawie oceny stanu faktycznego, stopnia zwisłości prawnej sprawy, przewidywanego nakładu pracy adwokata z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań Klienta.

Możliwe są różne systemu rozliczeń, które dostosowane są do potrzeb i możliwości Klientów

- System wynagrodzenia kwotowego, w którym stawkę stanowi  konkretna z góry ustalona kwota za prowadzenie sprawy. Jest ona uzależniona od wartości przedmiotu sporu lub indywidualnej wyceny danego zagadnienia prawnego. System ten jest stosowany najczęściej w sprawach, w których można określić zakres prac i ich wymiar czasowy. Ma zastosowanie w przypadku Klientów indywidualnych, a także przedsiębiorców.

- System rozliczenia godzinowego, w którym wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od ilości godzin przeznaczonych na realizację zlecenia. System ten jest stosowany głównie przy stałej obsłudze prawnej oraz w sytuacjach, gdy nie jest możliwe określenie z góry zakresu i pracochłonności sprawy. Wynagrodzenie ustalane jest na podstawie zestawienia wykazu wykonanych czynności z określeniem poświęconego na nie przez adwokata czasu.

- System wynagrodzenia zryczałtowanego – który dostosowany jest do indywidualnego zakresu potrzeb Klienta. Wybierając tę formę rozliczenia Klient określa liczbę godzin, w której ma zapewniony  stały dostęp do konsultacji prawnych i pomocy prawnej; możliwość natychmiastowej konsultacji telefonicznej i internetowej w nagłych sytuacjach; udział prawnika w ważnych spotkaniach; prowadzenie mediacji i negocjacji. Ten system rozliczenia najczęściej stosowany jest w przypadku obsługi przedsiębiorców. Kancelaria oferuje trzy standardowe pakiety (4 godzin – 700 zł, 8 godzin – 1.200 zł, 12 godzin – 1.500 zł).

Możliwe jest także korzystanie ze stałej obsługi prawnej tzw. abonamentu, opartej na indywidualnych warunkach ustalonych w umowie o współpracy.

 

Zaznaczyć należy, że wynagrodzenie adwokata nie obejmuje wydatków obciążających Klienta w związku ze sprawą, takich jak wpis sądowy, koszty opinii biegłego, tłumaczeń dokumentów oraz innych kosztów sądowych. O konieczności poniesienia takich wydatków oraz ich przewidywanej wysokości adwokat informuje Klienta w trakcie pierwszego spotkania.

Kancelaria jest płatnikiem podatku VAT i wystawia paragony lub faktury za prowadzenie sprawy.